Condicións de uso

O sitio web de ExoSpecial.com é unha obra protexida por copyright que pertence a ExoSpecial. Algunhas funcións do sitio poden estar suxeitas a directrices, termos ou regras adicionais, que se publicarán no sitio en relación con tales funcións.

Estes Termos de uso describen os termos e condicións legalmente vinculantes que supervisan o seu uso do sitio. AO ACCEDER AO SITIO, ESTÁS CUMPRIDO ESTAS CONDICIÓNS e declaras que tes a autoridade e a capacidade para aceptar estas Condicións. PARA ACCEDER AO SITIO DEBERÍAS TER MAIOR DE 18 ANOS. SE NON ESTÁS DE ACORDO CON ALGÚN DESTES TERMOS, NON USE O SITIO.

Acceso ao Sitio

Suxeito a estas Condicións. ExoSpecial outórgache unha licenza limitada, non transferible, non exclusiva, revogable para acceder ao sitio unicamente para o teu propio uso persoal e non comercial e prohíbe estrictamente calquera forma de raspado de datos.

Certas restricións. Os dereitos aprobados para vostede nestas Condicións están suxeitos ás seguintes restricións: (a) non debe vender, alugar, alugar, transferir, ceder, distribuír, hospedar ou explotar comercialmente o sitio; (b) non deberá cambiar, realizar traballos derivados, desmontar, compilar inversamente nin realizar enxeñaría inversa de ningunha parte do sitio; (c) non accederá ao sitio para crear un sitio web similar ou competitivo; e (d) salvo que se indique expresamente neste documento, ningunha parte do Sitio pode ser copiada, reproducida, distribuída, republicada, descargada, mostrada, publicada ou transmitida de calquera forma ou por calquera medio, a menos que se indique o contrario, ningunha versión futura, actualización ou outras funcións complementarias do sitio estarán suxeitas a estas Condicións. Todos os dereitos de autor e outros avisos de propiedade do sitio deben conservarse en todas as copias dos mesmos.

A empresa resérvase o dereito de cambiar, suspender ou cesar o sitio con ou sen aviso. Vostede aprobou que a Compañía non será responsable ante vostede nin ningún terceiro por ningún cambio, interrupción ou terminación do Sitio ou de calquera parte.

Sen soporte nin mantemento. Vostede acepta que a Compañía non terá a obriga de proporcionarlle ningún tipo de apoio en relación co Sitio.

Excluíndo calquera Contido de usuario que poida proporcionar, vostede é consciente de que todos os dereitos de propiedade intelectual, incluídos os dereitos de autor, patentes, marcas comerciais e segredos comerciais, do Sitio e do seu contido son propiedade da Compañía ou dos provedores da Compañía. Teña en conta que estas Condicións e o acceso ao sitio non lle outorgan ningún dereito, título ou interese sobre ningún dereito de propiedade intelectual, excepto os dereitos de acceso limitado expresados ​​neste Acordo. A empresa e os seus provedores resérvanse todos os dereitos non concedidos nestas Condicións.

Ligazóns e anuncios de terceiros; Outros Usuarios

Ligazóns e anuncios de terceiros. O sitio pode conter ligazóns a sitios web e servizos de terceiros e/ou mostrar anuncios de terceiros. Tales ligazóns e anuncios de terceiros non están baixo o control da empresa, e a empresa non se fai responsable de ningunha ligazón e anuncios de terceiros. A empresa ofrece acceso a estas ligazóns e anuncios de terceiros só para a súa comodidade, e non revisa, aproba, supervisa, avala, garante nin fai ningunha representación con respecto ás ligazóns e anuncios de terceiros. Utiliza todas as ligazóns e anuncios de terceiros baixo o seu propio risco e debe aplicar un nivel adecuado de cautela e discreción ao facelo. Cando fai clic en calquera das ligazóns e anuncios de terceiros, aplícanse os termos e políticas de terceiros aplicables, incluídas as prácticas de privacidade e de recollida de datos do terceiro.

Outros Usuarios. Cada usuario do sitio é o único responsable de todo o seu propio Contido de usuario. Dado que non controlamos o Contido de Usuario, vostede recoñece e acepta que non somos responsables de ningún Contido de Usuario, xa sexa proporcionado por vostede ou por outros. Vostede acepta que a Compañía non será responsable de ningunha perda ou dano ocasionado como resultado de tales interaccións.

Por este medio, liberas e renuncias para sempre á Compañía e aos nosos oficiais, empregados, axentes, sucesores e cesionarios, e por este medio renuncias e renuncias a todas e cada unha das disputas, reclamacións, controversias, demandas, dereitos, obrigas, responsabilidade pasadas, presentes e futuras, acción e causa de acción de todo tipo e natureza, que xurda ou xurda directa ou indirectamente do Sitio ou que se relacione directa ou indirectamente con el. Se vostede é residente de California, renuncia á sección 1542 do código civil de California en relación co anterior, que di: "unha liberación xeral non se estende ás reclamacións que o acredor non sabe ou sospeita que existen ao seu favor ao momento de executar a liberación, que de ser coñecido por el debe ter afectado materialmente a súa liquidación co debedor".

Cookies e Web Beacons. Como calquera outro sitio web, ExoSpecial utiliza 'cookies'. Estas cookies úsanse para almacenar información, incluíndo as preferencias dos visitantes e as páxinas do sitio web ás que accedeu ou visitou. A información utilízase para optimizar a experiencia dos usuarios personalizando o contido da nosa páxina web en función do tipo de navegador dos visitantes e/ou doutra información.

Renuncias

O sitio ofrécese "tal como está" e "según está dispoñible", e a empresa e os nosos provedores renuncian expresamente a calquera e todas as garantías e condicións de calquera tipo, xa sexan expresas, implícitas ou estatutarias, incluídas todas as garantías ou condicións de comerciabilidade. , aptitude para un propósito particular, título, goce silencioso, precisión ou non infracción. Nós e os nosos provedores non garanten que o sitio cumpra os seus requisitos, estará dispoñible de forma ininterrompida, oportuna, segura ou sen erros, ou será preciso, fiable, libre de virus ou outros códigos daniños, completo e legal. , ou seguro. Se a lexislación aplicable esixe garantías con respecto ao sitio, todas estas garantías teñen unha duración limitada a noventa (90) días desde a data do primeiro uso.

Algunhas xurisdicións non permiten a exclusión de garantías implícitas, polo que é posible que a exclusión anterior non se aplique a vostede. Algunhas xurisdicións non permiten limitacións sobre o tempo que dura unha garantía implícita, polo que é posible que a limitación anterior non se aplique a vostede.

Limitación de responsabilidade

Na medida en que o permita a lei, en ningún caso a empresa ou os nosos provedores serán responsables ante vostede ou calquera terceiro por calquera lucro cesante, datos perdidos, custos de adquisición de produtos substitutos ou calquera tipo indirecto, consecuente, exemplar, incidental, danos especiais ou punitivos derivados ou relacionados con estes termos ou o seu uso ou incapacidade para usar o sitio aínda que a empresa fose informada da posibilidade de tales danos. O acceso e o uso do sitio son baixo a súa propia discreción e risco, e será o único responsable de calquera dano no seu dispositivo ou sistema informático, ou da perda de datos que resulte del.

Na medida en que o permita a lei, sen prexuízo de todo o contrario aquí contido, a nosa responsabilidade ante vostede por calquera dano derivado ou relacionado con este acordo, limitarase en todo momento a un máximo de cincuenta dólares estadounidenses (50 dólares estadounidenses). A existencia de máis dunha reclamación non ampliará este límite. Vostede acepta que os nosos provedores non terán ningunha responsabilidade de ningún tipo derivada ou relacionada con este acordo.

Algunhas xurisdicións non permiten a limitación ou exclusión da responsabilidade por danos incidentais ou consecuentes, polo que é posible que a limitación ou exclusión anterior non se aplique a vostede.

Prazo e extinción. Suxeito a esta Sección, estes Termos permanecerán en pleno vigor e efecto mentres use o Sitio. Podemos suspender ou rescindir os seus dereitos de uso do sitio en calquera momento e por calquera motivo á nosa exclusiva discreción, incluso para calquera uso do sitio en violación destas Condicións. Tras a terminación dos seus dereitos en virtude destas Condicións, a súa Conta e o dereito de acceso e uso do Sitio rematarán inmediatamente. Vostede comprende que calquera cancelación da súa Conta pode implicar a eliminación do seu Contido de usuario asociado á súa Conta das nosas bases de datos en directo. A empresa non terá ningunha responsabilidade fronte a vostede por calquera rescisión dos seus dereitos en virtude destas Condicións.

Política de dereitos de autor

A empresa respecta a propiedade intelectual dos demais e pide que os usuarios do noso sitio fagan o mesmo. En relación co noso sitio, adoptamos e implementamos unha política que respecta a lei de dereitos de autor que prevé a eliminación de calquera material infractor e a cancelación dos usuarios do noso sitio en liña que infrinxen reiteradamente os dereitos de propiedade intelectual, incluídos os dereitos de autor. Se cres que un dos nosos usuarios, mediante o uso do noso sitio, infrinxe ilegalmente os dereitos de autor dunha obra e desexa que se elimine o material presuntamente infractor, a seguinte información en forma de notificación por escrito (segundo a 17 USC § 512(c)) debe proporcionarse:

  • a súa sinatura física ou electrónica;
  • identificación dos traballos protexidos por dereitos de autor que afirman que foron infrinxidos;
  • identificación do material dos nosos servizos que afirma que está infrinxido e que nos solicita que eliminemos;
  • información suficiente para permitirnos localizar ese material;
  • o teu enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico;
  • unha declaración de que cres de boa fe que o uso do material censurable non está autorizado; e
  • unha declaración de que a información da notificación é precisa e, baixo pena de perxuro, de que vostede é o propietario dos dereitos de autor que supostamente se infrinxiron ou que está autorizado para actuar en nome do propietario dos dereitos de autor.

Teña en conta que, de conformidade co artigo 17 USC § 512(f), calquera terxiversación de feitos materiais nunha notificación escrita somete automaticamente á parte reclamante a responsabilidade por calquera dano, custo e honorarios de avogado incorridos por nós en relación coa notificación escrita e a alegación de infracción de copyright.

xeral

Estes Termos están suxeitos a revisións ocasionais e, se facemos algún cambio substancial, poderemos notificalo enviándoche un correo electrónico ao último enderezo de correo electrónico que nos proporcionou e/ou publicando de forma destacada un aviso dos cambios na nosa web. Sitio. Vostede é responsable de proporcionarnos o seu enderezo de correo electrónico máis actualizado. No caso de que o último enderezo de correo electrónico que nos proporcionou non sexa válido, o noso envío do correo electrónico que contén tal aviso constituirá, non obstante, unha notificación efectiva dos cambios descritos no aviso. Calquera cambio nestes Termos entrará en vigor o primeiro dos trinta (30) días naturais seguintes ao noso envío dun aviso por correo electrónico a vostede ou aos trinta (30) días naturais seguintes á nosa publicación do aviso dos cambios no noso sitio. Estes cambios serán efectivos inmediatamente para os novos usuarios do noso sitio. O uso continuado do noso sitio despois da notificación de tales cambios indicará o seu recoñecemento de tales cambios e o seu acordo de estar obrigado polos termos e condicións de tales cambios.

Resolución de Disputas

Lea atentamente este Acordo de Arbitraxe. Forma parte do seu contrato coa empresa e afecta aos seus dereitos. Contén procedementos para o ARBITRAXE OBRIGATORIO VINCULANTE E UNHA RENUNCIA DE ACCIÓN COLECTIVA.

Aplicabilidade do acordo de arbitraxe. Todas as reclamacións e disputas relacionadas coas Condicións ou o uso de calquera produto ou servizo proporcionado pola Compañía que non se poidan resolver de xeito informal ou ante un tribunal de pequenas reclamacións resolveranse mediante arbitraxe vinculante de forma individual segundo os termos deste Acordo de Arbitraxe. A menos que se acorde o contrario, todos os procedementos de arbitraxe celebraranse en inglés. Este Acordo de Arbitraxe aplícase a vostede e á Compañía, así como a todas as subsidiarias, afiliadas, axentes, empregados, predecesores en interese, sucesores e cesionarios, así como a todos os usuarios ou beneficiarios autorizados ou non dos servizos ou bens proporcionados segundo as Condicións.

Requisito de notificación e resolución informal de disputas. Antes de que calquera das partes poida solicitar a arbitraxe, a parte debe enviarlle á outra parte un Aviso de Disputa por escrito que describa a natureza e o fundamento da reclamación ou disputa e a reparación solicitada. Debe enviarse un aviso á empresa a legal@exospecial.com. Despois de recibir o Aviso, vostede e a Compañía poden intentar resolver a reclamación ou a disputa de forma informal. Se vostede e a Compañía non resolven a reclamación ou a disputa dentro dos trinta (30) días posteriores á recepción da Notificación, calquera das partes poderá iniciar un procedemento de arbitraxe. O importe de calquera oferta de acordo feita por calquera das partes non poderá ser revelado ao árbitro ata que este determine o importe do laudo ao que ten dereito calquera das partes.

Regras de arbitraxe. A arbitraxe iniciarase a través da American Arbitration Association, un provedor de solución alternativa de disputas establecido que ofrece arbitraxe segundo o establecido nesta sección. Se AAA non está dispoñible para arbitrar, as partes acordarán seleccionar un provedor alternativo de ADR. As regras do provedor de ADR rexerán todos os aspectos da arbitraxe, excepto na medida en que tales regras estean en conflito coas Condicións. As regras de arbitraxe de consumidores da AAA que rexen a arbitraxe están dispoñibles en liña en ADR.org ou chamando á AAA ao 1-800-778-7879. A arbitraxe será realizada por un único árbitro neutral. Calquera reclamación ou disputa na que o importe total do laudo solicitado sexa inferior a dez mil dólares estadounidenses (10,000.00 USD) pode resolverse mediante arbitraxe vinculante non baseado na comparecencia, a opción da parte que solicita a reparación. Para reclamacións ou disputas nas que o importe total do laudo solicitado sexa de dez mil dólares estadounidenses (10,000.00 USD) ou máis, o dereito a unha audiencia determinarase polas Regras de arbitraxe. Calquera audiencia celebrarase nun lugar dentro de 100 millas da súa residencia, a non ser que resida fóra dos Estados Unidos e a menos que as partes acorden o contrario. Se reside fóra dos EE. UU., o árbitro notificará ás partes un aviso razoable da data, hora e lugar das audiencias orais. Calquera sentenza sobre o laudo emitido polo árbitro poderá ser presentada en calquera tribunal de xurisdición competente. Se o árbitro outorgache un laudo que é superior á última oferta de liquidación que a Compañía lle fixo antes do inicio da arbitraxe, a Compañía pagarache o maior entre o laudo ou $2,500.00. Cada parte asumirá os seus propios custos e desembolsos derivados da arbitraxe e pagará unha parte igual das taxas e custos do Provedor de ADR.

Regras adicionais para a arbitraxe non baseada na comparecencia. Se se elixe unha arbitraxe non baseada na comparecencia, a arbitraxe realizarase por teléfono, en liña e/ou baseándose unicamente en envíos escritos; a forma concreta será elixida pola parte que inicia a arbitraxe. A arbitraxe non implicará comparecencia persoal das partes ou testemuñas, salvo acordo en contrario das partes.

Límites de tempo. Se vostede ou a Compañía realizan a arbitraxe, a acción de arbitraxe debe iniciarse e/ou esixirse dentro do prazo de prescrición e dentro de calquera prazo imposto conforme as Normas da AAA para a reclamación pertinente.

Autoridade de arbitro. Se se inicia a arbitraxe, o árbitro decidirá os dereitos e responsabilidades de vostede e da Compañía, e a disputa non se consolidará con ningún outro asunto nin se unirá a outros casos ou partes. O árbitro terá a facultade de conceder mocións que resolvan todo ou parte de calquera reclamación. O árbitro terá a autoridade de conceder danos monetarios e de conceder calquera remedio ou compensación non monetaria dispoñible para unha persoa segundo a lexislación aplicable, as Regras da AAA e os Termos. O árbitro emitirá un laudo escrito e unha declaración de decisión no que se describan as conclusións e conclusións fundamentais nas que se basea o laudo. O árbitro ten a mesma autoridade para conceder compensación individualmente que tería un xuíz nun tribunal de xustiza. O laudo do árbitro é definitivo e vinculante para vostede e para a Compañía.

Renuncia ao xuízo do xurado. AS PARTES RENUNCIAS AO SEUS DEREITOS CONSTITUCIONAIS E ESTATUTARIOS DE ACUIR AO TRIBUNAL E DE TENER UN XULIO DIANTE DUN XUÍZ OU DUN XURADO, en lugar de elixir que todas as reclamacións e disputas se resolvan mediante arbitraxe en virtude do presente Acordo de Arbitraxe. Os procedementos de arbitraxe son normalmente máis limitados, máis eficientes e menos custosos que as regras aplicables nun tribunal e están suxeitos a unha revisión moi limitada por parte dun tribunal. No caso de que xurda algún litixio entre vostede e a Compañía en calquera tribunal estatal ou federal nunha demanda para anular ou facer cumprir un laudo arbitral ou doutro xeito, TI E A EMPRESA RENUNCIAS A TODOS OS DEREITOS A UN XULIO CON XURADO, en vez de elixir que se resolva a disputa. por un xuíz.

Renuncia a accións colectivas ou consolidadas. Todas as reclamacións e disputas no ámbito deste acordo de arbitraxe deben ser arbitradas ou litigadas de forma individual e non colectiva, e as reclamacións de máis dun cliente ou usuario non poden ser arbitradas ou litigadas conxuntamente ou consolidadas coas de ningún outro cliente. ou usuario.

Confidencialidade. Todos os aspectos do procedemento arbitral serán estritamente confidenciais. As partes acordan manter a confidencialidade salvo que a lei exixa o contrario. Este parágrafo non impedirá que unha parte envíe a un tribunal calquera información necesaria para facer cumprir este Acordo, facer cumprir un laudo arbitral ou solicitar medidas cautelares ou equitativas.

Separabilidade. Se algunha parte ou partes deste Acordo de Arbitraxe se consideran conforme a lei inválidas ou inaplicables por un tribunal de xurisdición competente, tales partes específicas non terán vixencia nin efecto e serán separadas e o resto do Acordo será continuar en pleno vigor e efecto.

Dereito de renuncia. Calquera ou todos os dereitos e limitacións establecidos neste Acordo de Arbitraxe pode ser renunciado pola parte contra a que se fai valer a reclamación. Dita renuncia non renunciará nin afectará a ningunha outra parte deste Acordo de Arbitraxe.

Supervivencia do acordo. Este Acordo de Arbitraxe sobrevivirá á terminación da súa relación coa Empresa.

Tribunal de Reclamacións Pequenas. Non obstante o anterior, vostede ou a Compañía poden presentar unha acción individual ante un tribunal de pequenas demandas.

Alivio equitativo de emerxencia. De calquera xeito o anterior, calquera das partes pode solicitar unha axuda equitativa de emerxencia ante un tribunal estatal ou federal para manter o status quo pendente da arbitraxe. A solicitude de medidas provisionais non se considerará unha renuncia a ningún outro dereito ou obriga en virtude do presente Acordo de Arbitraxe.

Reclamacións non suxeitas a arbitraxe. Non obstante o anterior, as reclamacións de difamación, violación da Lei de fraude e abuso informáticos e infracción ou apropiación indebida das patentes, dereitos de autor, marcas comerciais ou segredos comerciais da outra parte non estarán suxeitas a este Acordo de Arbitraxe. En calquera circunstancia en que o anterior Acordo de Arbitraxe permita ás partes litigar no xulgado, as partes acordan someterse á xurisdición persoal dos tribunais situados no estado de Luisiana para tales fins.

O sitio pode estar suxeito ás leis de control de exportacións dos Estados Unidos e pode estar suxeito a regulacións de exportación ou importación noutros países. Acepta non exportar, reexportar ou transferir, directa ou indirectamente, ningún dato técnico estadounidense adquirido da Compañía, nin ningún produto que utilice tales datos, en violación das leis ou regulamentos de exportación dos Estados Unidos.

Se es residente de California, pode comunicar as queixas á Unidade de Asistencia de Queixas da División de Produtos de Consumo do Departamento de Asuntos do Consumidor de California, contactando con eles por escrito en 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Comunicacións electrónicas. As comunicacións entre vostede e a Compañía utilizan medios electrónicos, tanto se usa o Sitio como se nos envía correos electrónicos ou se a Compañía publica avisos no Sitio ou se comunica con vostede por correo electrónico. Para fins contractuais, vostede (a) acepta recibir comunicacións da Compañía nun formato electrónico; e (b) acepta que todos os termos e condicións, acordos, avisos, divulgacións e outras comunicacións que lle proporciona a Compañía por vía electrónica satisfacen calquera obriga legal que tales comunicacións satisfarían se fosen en papel.

Condicións enteiras. Estes Termos constitúen o acordo completo entre vostede e nós respecto ao uso do sitio. A nosa falla de exercer ou facer valer calquera dereito ou disposición destes Termos non funcionará como unha renuncia a tal dereito ou disposición. Os títulos das seccións destas Condicións son só por conveniencia e non teñen ningún efecto legal ou contractual. A palabra "incluíndo" significa "incluíndo sen limitación". Se se considera que algunha disposición destas Condicións non é válida ou non é exixible, as demais disposicións destas Condicións quedarán intactas e a disposición non válida ou inaplicable considerarase modificada para que sexa válida e exixible na medida máxima permitida pola lei. A súa relación coa empresa é a dun contratista independente e ningunha das partes é axente ou socio da outra. Estes Termos, e os seus dereitos e obrigas aquí, non poden ser cedidos, subcontratados, delegados ou transferidos por ti sen o consentimento previo por escrito da Compañía, e calquera intento de cesión, subcontrato, delegación ou transferencia que infrinxa o anterior será nulo e baleiro. A empresa pode ceder libremente estas Condicións. Os termos e condicións establecidos nestas Condicións serán vinculantes para os cesionarios.

Información da marca comercial. Todas as marcas comerciais, logotipos e marcas de servizo que aparecen no sitio son propiedade da nosa ou doutros terceiros. Non está autorizado a utilizar estas Marcas sen o noso consentimento previo por escrito ou o consentimento deste terceiro que pode ser propietario das Marcas.

Información de contacto

Para calquera dúbida sobre esta política, póñase en contacto legal@exospecial.com en calquera momento.